Våtromskurs i Sunnhordland hausten 2021

Våre neste våtromskurs blir gjennomført slik det viser under. 

Datoar: 

 

* Sertifikat A for fagarbeider- Modul A    28.09.2021

 

* Oppdatering - Modul O                           28.09.2021

 

* Infokurs                                                  28.09.2021

 

Påmelding innan 07.09.2021 

 

Vi har gjennomført våtromskurs i 18 år, dette i samarbeid med SMB Utvikling AS V/ Cato Holm, med gode resultat. 

 

Det vert mange stader tilråd at ein skal sjå etter bedrifter som er "Godkjent Våtromsbedrift", når ein skal gjera noko med badet eller byggja nytt. Ser vi etter slike i Sunnhordland finn ein bare 4 stk, kva kan ein gjera med det?

Sjå under byggebransjen i kurskatalogen, her finn du kurstilbudene med datoar. Stadene det vi har kurs er: Stord, (pr i dag), fleire stader kan koma, ta kontakt dersom du saknar informasjon.

 
Vi gjer merksam på at dei som har rettigheter til det, kan søkje LO sitt utdanningsfond i samband med slik utdanning.

 

https://www.lo.no/Om-LO/Artikler-om-LO/LOs-utdanningsfond/

Korona situasjonen

Vi kan no gjennomføra kurs igjen. Dette skjer etter veiledar frå myndighetene.

Uavhengig kontroll

Har du dokumentasjonen din på det "tørre" i samband med søknadspliktige prosjekter?

 

Vi gjennomfører dagskurs : Vi har ny dato, sjå byggebransjen - Stord, under kurskatalog .

 

Påmelding innen 05.09.2018.

Oppfriskningskurs HMS for verneombud og andre

Målgruppe:
Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgte og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten

 

Har du ett 40 timerskurs fra før 2010 kan det være nødvendig med ett oppfriskningskurs.

Det er skjedd store endringer i oppbygging av arbeidsmiljøloven og forskriftene.

 

Påmelding innen: 17.11.2017.

Excel kurs på Stord

Vi har no sett opp Excel kurs på Stord. Kursa vert gjennomført på dagtid, dette er:

 

Excel grunnkurs

 

Excel vidaregåande

 

Sidan 2000 har vi levert datakurs til næringsliv, organisasjonar og privatpersonar innan dei fleste programvarer, Office familien, Project, Datakortet, AutoCAD for å nemne nokon

 

Meir informasjon er i Kurskatalog under Data

Vi sett snart opp dags- og kveldskurs i MS Project på Stord

Lær styring av prosjekt ved bruk av MS Project 2013!

 

Vi kjem snart med dagskurs og kveldskurs på Stord.

 

Har du trong for kurs, ta kontakt

 

 

 

 

Stillaskurs 5 - 9 meter

Stillaskurs blir gjennomført på Stord, ta kontakt dersom du treng dette.

 

Nye HMS kurs vert gjennomført på Stord/ Sunnhordland vinteren 2017

HMS kurs på Stord

 

Vi er klar til å gjennomføra ei rekke HMS kurs hausten 2017, våren 2018 når du har trong for det, finn du ikkje ditt, ta kontakt. 

 

 

Våtromskurs for fremmedspråklige

Bygg og anleggsbransjen sysselsetter ca 7 % av alle sysselsatte på landsbasis. I Sunnhordland er det et høyt aktivitetsnivå.

 

Ut fra den høye aktiviteten har byggenæringen fått stor tilstrømning av verdifull arbeidskraft fra tidligere Øst-Europa, spesielt fra Polen, Litauen og Estland. Mangel på tilrettelagt kunnskap, opplæring og dårlig kommunikasjon kan imidlertid skape problemer ved samordning av arbeidsoppgaver i en byggeprosess med flernasjonal arbeidskraft.

 

Vi har no gjennomført kurs, dato for neste kurs kjem i kurskatalogen.

Byggebransjen/ Stord, når du har trong for det.

Sikkerhetsopplæring på Stord

Vi kan setja opp kurs ulike datoar, freistar tilpasse di trong og tid.

 

Her kan vi dekka Varmt arbeid, Fallsikring og Sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Har du trong for andre, ta kontakt

HSE course (verneombudskurs), safety representative, foreman and site manager STORD

Grunnopplæring arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsledere på Engelsk

  

HSE courses for safety representatives, site manager and supervisors.

HSE course (verneombudskurs), safety representative, foreman and site manager STORD

 

 

 

Du finner kurset i vår kurskatalog under HMS kurs, nye datoar er lagt inn.

 

Strevar du eller dine born med Lærevanskar, ta kontakt

Graden av lærevanskar måles ofte av kor mykje ein kan innan rettskriving, lesehastighet, leseforståing, ordforråd og/eller matematikk - sett i forhold til Gjennomsnitt for aldersnivå (GFA). Har ein under 80% har ein ein lærevanske. Har ein mindre enn 60% har ein store lærevanskar.

Vi er eit Læringsakademi i nettverket til NetPed og arbeidar ut frå same visjon. NetPed har ein visjon om at alle personar med lærevanskar enkelt skal kunna få avklart sine vanskar og uansett alder og bustad kunne få eit tilbod om tilrettelagt opplæring.

Lærevanskar - ei utfordring for hele samfunnet

 

Heile 20% av grunnskolen sine elevar strever med lese- og skrivevansker i ei eller anna form, dvs kvar femte elev. Ein reknar med at minst 5% har dysleksi, som er ei svært alvorleg form for lese- og skrivevanskar
(Ingeborg Dirdal - Senter for leseforskning - Universitetet i Stavanger)

 

Her kan du ta ein enkel indikasjonstest, trykk på knappen til venstre " Test deg selv" og prøv sjølv. 1 million vaksne les og skriv dårleg. 33 prosent av alle vaksne i Noreg, nesten 1,1 millioner menneskjer, les så dårleg at dei har vanskar med å meistra krava i arbeidslivet. 4 av 10 vaksne nordmenn har dårleg eller svært dårleg tallforståing.
(Tall fra ALL-undersøkelsen som har undersøkt voksnes lese- og mestringskompetanse ).

KompetansePartner Vest, Postboks 403, 5403 Stord | Mobil 905 78 461

webløsning av arego